Joies, Artesania, Exclusivitat

JOIES

Com ets? Com penses? Com entens la teva vida?
Deixa que et conegui i trobaré la perfecta sintonia entre la joia i tu.

 

 

Quan puc donar a la imaginació una lliure volada, m'agrada no tenir en compte les tendències i seguir els meus propis dictats. En ocasions només mirant la natura ja se'm suggereixen les idees per tal de confegir un adreç. D'altres vegades les mateixes pedres ja em duen amb la seva forma o color a imaginar la joia tal com ha de ser concebuda. I hi ha instants en què certes cultures o manifestacions artístiques m'imposen una influència inevitable que em mena a forjar joies més especials. Nausica Masó